Tájékoztatás
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

2017. augusztus 14-től kezdődően tervfelülvizsgálatra kizárólag online időpontfoglalást követően van lehetőség a terveket benyújtani.

Kérjük, hogy egy időpontot foglaljanak abban az esetben is, ha több tervet kívánnak beadni tervfelülvizsgálatra.

Online időpontfoglalás:

http://foldgazelosztas.hu/Ugyfelszolgalat/Idopontfoglalas

Együttműködésüket köszönjük.


Díjmentes mérőfelszerelés és elosztóvezeték
Utolsó módosítás: 2017.07.27
       

2017. július 1-től mentes a csatlakozási díj és minden más, a földgázelosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 4 m3/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes.

(A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) 108.§-a kiegészítése a (7) bekezdéssel)

Mentesül a csatlakozási díj megfizetése alól a 2017. június 30-a után beadott igénylés alapján elvégzett:

  • legfeljebb 4 m3/h névleges teljesítményű gázmérő (átlagos lakás, családi ház kiszolgálására alkalmas) beszerelése

Elosztóvezeték vagy leágazó elosztóvezeték építésére vonatkozó Elosztói Csatlakozási Szerződés megszüntetése a Gázigénylő kezdeményezésére

Ha a Gázigénylő egy 2017. július 1. előtt beadott igénybejelentés alapján – elosztóvezeték vagy leágazó- elosztóvezeték építésre vonatkozóan – megkötött Elosztói Csatlakozási Szerződés megszüntetését kezdeményezi a fenti jogszabályváltozás miatt (vagy egyéb ok miatt), akkor a befizetett csatlakozási díjból a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. az addig felmerült összes igazolt költségének levonása után fennmaradt összeget fizeti vissza. Ha a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. összes igazolt ráfordítása már meghaladta a befizetett csatlakozási díj összegét, akkor nem történik visszafizetés.

Ha a csatlakozási pont már 2017. július 1-je előtt kiépült, a csatlakozási díjat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. nem téríti vissza.

Telekhatáron belüli vezeték kiépítésének lépései

A jogszabály a közterületi elosztóvezeték építésre vonatkozik, tehát az ellátandó ingatlan telekhatáráig. (A telekhatáron belüli csatlakozóvezeték kiépítése a tervezéstől a kivitelezésig továbbra is az ingatlantulajdonos feladata és költsége.)


Tájékoztatás
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081. Budapest Fiumei út 9-11.) ügyfélszolgálati irodájában 2017. július 1-től  a tervbeadás ügyrendje megváltozik. A tervek beadására az alábbi időpontokban biztosítunk lehetőséget:

Hétfő, kedd, csütörtök, pének:   8:00- 12:00 
Szerda: 10:00 - 14:00

A Nemzeti Közművek lesz a FŐGÁZ tulajdonosa
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Megváltozik a nemzeti közműszolgáltatási rendszert irányító társaság neve és struktúrája az országos földgáz- és villamosenergia-szolgáltató társaságok tevékenységének összehangolása érdekében. A FŐGÁZ Zrt. és leányvállalatai 100%-ban a NKM Nemzeti Közművek Zrt. tulajdonába kerülnek.

A tranzakció sorozatot követően a FŐGÁZ-t és a DÉMÁSZ-t tulajdonló Nemzeti Közművek tulajdonosa a Magyar Állam, az MFB és az MVM lesz. Az új szerkezeti felépítés lehetővé teszi a piaci alapokon megszervezett, hosszú távon fenntartható módon működő és az  ellátás biztonságát fokozó nemzeti közműszolgáltatási rendszer továbbfejlesztését.

„A jelenlegi lépésekkel tovább erősödő, immáron új néven működő Nemzeti Közművek hosszú távú célja, hogy szolgáltatás portfóliójának fokozatos fejlesztésével a lakosság teljes körű otthonszolgáltatójává váljon. Azzal, hogy a FŐGÁZ a Nemzeti Közművek teljes értékű tagjává válik, illetve a DÉMÁSZ villamosenergia-szolgáltatói tevékenysége országossá bővült, minden ügyfél számára jó lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy kézben tarthassa a villamos energia és földgáz szolgáltatással kapcsolatos ügyeit.” – mondta Kóbor György, a Nemzeti Közművek elnök-vezérigazgatója.

A Kormány rendeletével nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette, hogy az ENKSZ Zrt. – amelynek új neve, NKM Nemzeti Közművek Zrt. – apport útján megszerezze az MFB Zrt. tulajdonában álló Főgáz Zrt. részvények 100%-át. Mindez lehetővé teszi, hogy 2017. június végére megváltozzon a nemzeti közműszolgáltatási rendszert irányító társaság tulajdonosi struktúrája az országos földgáz- és villamosenergia-szolgáltató társaságok tevékenységének összehangolása érdekében.

A tranzakcióra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az engedélyt megadta. Az apport június végi zárását követően az NKM Nemzeti Közművek Zrt. lesz a FŐGÁZ és a DÉMÁSZ 100%-os tulajdonosa. A tranzakció sorozattal a társaság tulajdonosi szerkezete is átalakul, a Nemzeti Közművek tulajdonosai 50%-ban a Magyar Állam és az MFB Zrt., illetve 50 %-ban az MVM Zrt. lesz. A Nemzeti Közművek továbbra is önállóan gazdálkodó és piaci jelenléttel működik a magyar energiapiacon.

Az új szerkezeti felépítés lehetővé teszi a piaci alapokon megszervezett, hosszú távon fenntartható módon működő és az  ellátás biztonságát erősítő nemzeti közműszolgáltatási rendszer továbbfejlesztését. A FŐGÁZ jelenleg 3,4 millió lakossági földgázfogyasztó ellátásáról gondoskodik. Míg a földgáz területén megvalósult a nemzeti közműszolgáltatás teljes körű kialakítása, addig a DÉMÁSZ a napokban szerezte meg országos egyetemes szolgáltatói engedélyét. Ezzel a nemzeti villamosenergia-szolgáltatás további négy és félmillió ügyfél számára érhető el országszerte.


A Nemzeti Közművek idén is részt vett az Adok-Kapok Napok jótékonysági akcióján
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

A nemzeti közműszolgáltatási rendszer társaságai, az ENKSZ, a FŐGÁZ, a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., illetve a DÉMÁSZ és DÉMÁSZ Hálózati Elosztó munkatársainak részvételével zajlott az Adok-Kapok Napok jótékonysági ruhagyűjtő akciója, amelyet a Premier Outlet és az Ökumenikus Segélyszervezet összefogásában hirdetettek meg. Az akcióban idén közel 100 zsáknyi ruhát adtak le a cégcsoport társaságai.

A Nemzeti Közművek munkatársai már tavaly is részt vettek a jótékonysági akcióban. Az energetikai társaságok elkötelezettek abban, hogy támogassák az elesetteket, a kiszolgáltatott helyzetben lévőket. Munkatársaink aktívan részt vesznek a társaságcsoport társadalmi felelősségvállalási programjaiban, mert a társadalom, a környezet és a közösség fejlesztésében való részvétel közös ügyünk. Magyarországon még mindig sok olyan család él, akiknek a mindennapok kiadásai mellett nehézséget jelent a ruha és cipő megvásárlása. Az Adok-Kapok Napok karitatív program célja a ruhaadományok összegyűjtése volt a rászorulók számára.

A ruhaadományokat a társaság egyben szállította el a biatorbágyi Premier Outletbe, és adta át az Adománygyűjtő Ponton, amelyekből itt állítják össze az átmeneti otthonokba, menedékházakba, családsegítő központokba és anyaotthonokba kerülő csomagokat.

Az elmúlt években közel 220 000 ruhaadomány gyűlt össze az Adok-Kapok Napok keretében, amellyel a Premier Outlet és az Ökumenikus Segélyszervezet több ezer krizíshelyzetben élő családnak nyújtott segítséget. Május 14-ig, vasárnapig még bárki segíthet feleslegessé vált felnőtt- és gyermekruhákkal, cipőkkel, sportszerekkel és játékokkal. Az adományokat a Premier Outletben található Adománygyűjtő Ponton (106-os üzlet) lehet leadni minden nap - nyitvatartási időben.


Tájékoztatás
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a megrendelésre végzett szolgáltatásokat minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi. Ez vonatkozik a megrendelésre végzett szolgáltatások díjának megállapítására is.

A megrendelésre végzett szolgáltatások szabályozási környezete 2017. január 1-től jelentősen megváltozott. A nemzeti fejlesztési miniszter 17/2013. (IV.30.) NFM rendelete 2017. január 1-én hatályát vesztette, mellyel egyidejűleg az alábbi rendeletek léptek hatályba:

A 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet tartalmazza a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét, a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet ezen szolgáltatások díjmegállapításának módját, mértékét szabályozza részletesen. A 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a külön díjak alkalmazásának szabályait rögzíti.

A megrendelt szolgáltatásokért fizetendő külön díj mértékét - amennyiben a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet tartalmaz normaidőt az adott szolgáltatásra vonatkozóan - a rendelet szerinti normaidő alapján állapítjuk meg, és ez képezi a számlázás alapját.

Amennyiben a nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendeletben normaidő nem került megállapításra, a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a munkavégzésre fordított munkaidő és a társaságunk vonatkozásában a rendeletben megállapított átlagos óradíj alapul vételével határozza meg a szolgáltatás munkadíját. (Munkavégzésre fordított időként minden megkezdett ¼ óra annyiszor kerül számításba vételre, ahány munkatárs a különdíjas szolgáltatás nyújtásában közreműködött.)

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. nem önhatalmúlag állapította meg a megrendelésre végzett szolgáltatások díjait, hanem az ármegállapításra vonatkozó jogszabályok előírásainak teljes körű betartásával. A korábbi időszak díjaitól való eltérést a 2017. január 1-ével bekövetkezett jogszabályi változások eredményezték.


Online időpontfoglalás
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a rövidebb várakozási idő érdekében 2017. január 9.-től elérhetővé teszi ügyfelei számára az előzetes online időpontfoglaló rendszerét. 

A rendszer kapcsolódó tartalmaknál szereplő linken érhető el. Az online időpontfoglalás működéséről a kapcsolódó dokumentum nyújt tájékoztatást.


Tájékoztató
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) az 5121/2016. számú határozatával 2016. december 22-én jóváhagyta a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., Cg. 01-09-878954) földgázelosztási üzletszabályzatának 2016. december 19-i keltezésű módosítását, melynek változása érinti a rendszerhasználati és az elosztóhálózat-használati szerződések Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF).

A rendszerhasználati szerződés ÁSZF-jének főbb változásai:

  • a jogszabályi előírásokkal egyezően pontosításra kerültek az elosztóhálózathoz való hozzáférés megtagadásának esetei,
  • törlésre kerültek a pénzügyi biztosítékra vonatkozó rendelkezések,
  • változtak a szerződésmódosításra vonatkozó szabályok; a rendszerhasználati szerződés 1. számú melléklete elektronikus úton (adatcsere modell szerinti üzenet formájában) is módosítható,
  • az ÁSZF közzétételére vonatkozó szabályok az Üzletszabályzat törzsszövegével egyezően kerültek módosításra,
  • a rendszerhasználati szerződés teljes egészében vagy egy adott felhasználási hely vonatkozásában 30 napos felmondási idővel mondható fel,
  • változtak a rendszerhasználati szerződés felmondása esetén fizetendő rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos szabályok.

Az elosztóhálózat-használati szerződés ÁSZF-jének főbb változásai:

a Intelligens Hálózat (központi okos mérés) Mintaprojekt keretében felszerelésre kerülő okosmérőn feltárt szabálytalan vételezés is az elosztóhálózat-használati szerződés megszegésének minősül, ekként a földgázelosztó jogosult a szabálytalan vételezés jogkövetkezményeit alkalmazni a felhasználóval szemben,
az ÁSZF közzétételére vonatkozó szabályok az Üzletszabályzat törzsszövegével egyezően kerültek módosításra,
az elosztóhálózat használati szerződés 30 napos felmondási idővel mondható fel.

A rendszerhasználati és az elosztóhálózat-használati szerződések Általános Szerződési Feltételei, az ÁSZF-ek változásáról szóló tájékoztató, valamint üzletszabályzatunk teljes tartalma megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban és a http://www.fogazelosztas.hu weoldal dokumentumtárában.

A módosított Általános Szerződési Feltételek 2016. december 22-én lépnek hatályba.

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.


Európai szinten is kiemelkedő elosztóhálózatot üzemeltet a FŐGÁZ
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztási területén 5860 kilométernyi jó állapotú, modern, tervszerűen karbantartott gázhálózatot üzemeltet. A társaság kizárólag Budapesten és környékén működő elosztási rendszere hálózatrekonstrukciós munkáira évente többmilliárd forintot fordít annak érdekében, hogy folyamatosan javítsa a szolgáltatási színvonalát és szavatolja a fogyasztók élet- és vagyonbiztonságát.

A FŐGÁZ Csoport az egyetemes szolgáltatásban jelenleg 3,4 millió lakossági fogyasztó földgázellátását biztosítja, elosztási tevékenységét azonban nem országosan végzi. A 2007-ben alapított FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., a FŐGÁZ Zrt. 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a fővárosban és 18 Budapest közeli településen végez földgázelosztási tevékenységet, ennek keretében 810 ezer ügyfélhez juttatja el a földgázt, amely mintegy 2 millió embert érint. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. 5800 kilométert meghaladó hálózatának hossza négyszer több, mint a Budapest-London távolság. A társaság legfőbb célkitűzése az európai szinten is kiemelkedő színvonalú, átlagosan 25 éves elosztóhálózat biztonságos üzemeltetése és fejlesztése.

A társaság a bevételét visszaforgatja, annak jelentős részét hálózatrekonstrukciós munkákra fordítja, éves szinten mintegy 30 km vezetéket korszerűsít a legmodernebb technológiával. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hálózatrekonstrukciós munkái során folyamatosan, a kivitelezést hónapokkal megelőzően felhívja a gázfelhasználók, tulajdonosok figyelmét a saját gázrendszereik műszaki-biztonsági felülvizsgálatának szükségességére a saját biztonságuk és kényelmük érdekében. A csatlakozóvezeték nem megfelelő műszaki állapota ugyanis az ingatlan szolgáltatásból való kikapcsolását eredményezheti. A felújítási, illetve karbantartási folyamatok mindenki számára kiemelt jelentőségűek, mivel általuk elkerülhetőek a balesetek, valamint a vagyoni károk. 

A gázrendszerek biztonságos üzemeltetése nem csak a FŐGÁZ és a többi elosztói engedélyes kötelessége, tekintettel arra, hogy a telekhatáron, vagy az épületen belüli gázvezetékek tulajdonosaként azok üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa kötelezett a törvényi előírásoknak megfelelően.

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztási területén nem csak a hálózatüzemeltetési és karbantartási munkákat, hanem a mérési rendszerek üzemeltetését, a gázmérő leolvasással kapcsolatos feladatokat, a tervfelülvizsgálatot és a műszaki-biztonsági ellenőrzést, valamint a hálózat-beruházásokhoz szükséges irányítási funkciókat is ellátja. A társaság mindemellett a szabálytalan gázvételezések felderítésére irányuló ellenőrzéseket is végez, ugyanis ezen esetek többnyire balesetveszélyes beavatkozásokat jelentenek a gázmérőn vagy a hálózaton. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. kiemelt célja, hogy szavatolja a földgázt használó ügyfelei élet- és vagyonvédelmét.

Háttér

A FŐGÁZ Zrt. az Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv előírásai értelmében az energia- és gázpiac teljes liberalizációja során létrehozta a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-t, amely önállóan látja el az elosztói tevékenységet. 

A fenti településeken kívül nem a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. az illetékes elosztó társaság.

Minden gázszivárgást komolyan kell venni. Gázszag észlelése esetén haladéktalanul hívni kell a területileg illetékes földgázelosztót. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. gázszivárgás-bejelentő telefonszáma: +36 40 477-333 


FŐGÁZ... a biztonság kedvéért
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Ingatlanja gázvezeték hálózatának felújítását tervezi? Szeretné megtudni, hogy milyen állapotban van a telekhatáron belüli gázvezeték?

Társasházak csővezeték-hálózatának felújítását bízza tapasztalt, szakértő partnerre! Válassza a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-t! Kérje ingyenes ajánlatunkat a gazszereles@fogaz.hu e-mail címen vagy a 456-3901-es telefonszámon.

Tekintse meg kisfilmünket!

FŐGÁZ


Elérhető üzletszabályzatok honlapunkon
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hatályos és már nem hatályos üzletszabályzatai is elérhetőek az alábbi elérhetőségen: