Pályázati Felhívás adatátviteli rendszer kiépítésére
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       


A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. pályázati kiírást tesz közzé az alábbi tárgyában:

  •  2.997 db 20-100 m3/h teljesítményű gázmérőkhöz tartózó távadat átviteli terepi eszköz szállítására, telepítésére, továbbá az adattovábbító terepi egységek menedzselését, az érkező adatok fogadását, elő feldolgozását, valamint programozható jogosultsági szintű rendszerkezelői programok biztosítását is magában foglaló adatátviteli rendszer kiépítésére, működtetésének támogatására.
  • Meglévő adatátviteli eszközeinek a jelen Pályázat keretében kialakítandó új adatgyűjtő rendszerbe történő integrálására, vagy kiváltására.

A pályázat az Electool Fluenta elektronikus pályáztatási rendszerében kerül kiírásra. Az Ajánlattevők a rendszeren keresztül ismerhetik meg az ajánlatkérés részleteit, és ugyancsak a rendszeren keresztül adhatják meg ajánlataikat.

A pályázaton való részvételhez szükséges az Electool rendszerben történő regisztráció, (http://www.electool.hu), mellyel elfogadják a rendszer használatával kapcsolatos feltételeket.
A regisztrációhoz szükséges meghívót az Ajánlatkérő küldi meg az Ajánlattevő részére, részvételi szándéknyilatkozat esetén.

Részvételi szándékukat kérjük, e-mailben jelezzék a Toth2.Eva@fogaz.hu e-mail címre 2015. október 7.-án (szerda) 10.00 óráig. Az e-mailben kérjük, megadni azt az e-mail címet melyre a regisztrációhoz szükséges meghívót küldhetjük.

A résztvevőknek a rendszer használatáért nem kell fizetniük.

Az ajánlattevők – mint meghívott résztvevők – az Interneten keresztül csatlakoznak az Electool rendszeréhez, és a tender feltöltési ideje alatt folyamatosan tölthetik fel a pályázati anyaguk tartalmát, melyet a tender kiírásának lezárultáig a pályázat kiírója/Ajánlatkérő és más Ajánlattevő nem láthat.

Pályázatok benyújtásának ideje:

A pályázatokat 2015. október 7. (szerda) 13.00 órától – 2015. november 3. (kedd) 16.00 óráig lehet feltölteni.


Ünnepi nyitva tartás
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081. Budapest Fiumei út 9-11.) ügyfélszolgálati irodájának nyitvatartási ideje a 2015. október 19 – 2015. október 23-ig terjedő időszakban az alábbiak szerint alakul

Ügyfélszolgálati nyitva tartás
2015. október  19.  Hétfő 8.00 - 20.00
2015. október  20.  Kedd                                                                     8.00 - 15.00
2015. október  21.  Szerda 10.00 - 18.00
2015. október  22.  Csütörtök 8.00 - 15.00
2015. október  23.   Péntek Zárva

Sikeres katasztrófavédelmi gyakorlat a FŐGÁZ elosztó társaságánál

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. jogszabályi kötelezettségének megfelelően üzemazonosítási eljárást folytatott, amelynek eredményeként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság öt elosztóvezetékük tekintetében Súlyos Káresemény Elhárítási Terv készítésére kötelezte a FŐGÁZ elosztó társaságát. A tervek külső szakértő bevonásával határidőre elkészültek. A Katasztrófavédelmi Hatóság a terveket megvizsgálta és határozataiban elfogadta. A jogszabályi előírások alapján a tervben foglaltak szerinti kötelező gyakorlat teljesítése szükséges volt, amelyet a FŐGÁZ elosztó társasága sikeresen, kiemelkedő eredménnyel zárt. 

A kötelezettség értelmében évente kell az elkészült és elfogadott terv alapján gyakorlatot végezni. A gyakorlat célja, hogy ellenőrizze a terv megvalósíthatóságát; a résztvevők a végrehajtandó feladatokat begyakorolják és a tervben résztvevő szervezetek közötti együttműködéshez szükséges kommunikációt tökéletesítsék. A mostani összevont gyakorlat szerint Budapest X. kerületben illegális földmunkavégzés során megsérült egy nagynyomású gázvezeték, amelyből süvítő hang kíséretében földgáz kibocsátás történt. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., mint a vezeték üzemeltetője ezen esemény elhárítását gyakorolta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közreműködésével.

 

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., - mint veszélyes anyagokkal foglalkozó gazdasági társaság, - tevékenységének egy része, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. sz. Kormány rendelet hatálya alá tartozik. A Társaság kiváló kapcsolatot ápol a hatóságokkal és minden ellenőrzés során együttműködik az illetékes szervekkel. A nemzeti közműszolgáltatási rendszer részeként működő FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szakértelme, professzionális munkatársai és tapasztalatainak köszönhetően az ellenőrzések és gyakorlatok során a legmagasabb sztenderdeknek és elvárásoknak is megfelel. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. jelenlegi elosztási területén 5800 kilométer hosszú, jó állapotú, modern, rendszeresen karbantartott gázhálózatot üzemeltet.

A több helyszínen, így a X. kerületi Eszterlánc utcában, illetve a Kispesti Erőműnél zajló gyakorlat vezetési pontja a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. diszpécserközpontja volt. Az eseményről jegyzőkönyv készült, amelyben a Katasztrófavédelmi Hatóság munkatársai a gyakorlat kivitelezéséhez szükséges folyamatokat, ezzel magát a gyakorlatot eredményesnek ítélték. A FŐGÁZ elosztó társaságának munkatársai felkészültségükkel és szakértelmükkel kitűnő eredményeket értek el a gyakorlat során. 

Budapest, 2015.09.25

 

A FŐGÁZ elosztó társasága kiválóan megfelelt a hatósági ellenőrzésen
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a nyár eleje óta hatósági ellenőrzést folytatott hat villamosenergia-ipari elosztó és hat földgázipari elosztó társaságnál, ahol a lejárt hitelesítési idejű fogyasztásmérők alkalmazásának arányát ellenőrizte. A vizsgálat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. esetében minden tekintetben a jogszabályoknak megfelelő működést állapított meg, hiányosságot, eltérést sehol nem tapasztalt. 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény és a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény szerint a fogyasztóval való elszámolás alapjául szolgáló mérést hiteles mérőeszközzel kell végezni, amely fogyasztásmérő eszköz időszakos hitelesíttetéséről az elosztó társaságnak kell gondoskodnia. 

A közelmúltban lezárult vizsgálat a társaságok fogyasztásmérő hitelesítési cseréinek és a nem hiteles mérők kezelésének teljes körű ellenőrzésére irányult. A MEKH három elosztónál tárt fel hitelességi problémát és szabott ki bírságot.

Az elindított vizsgálatot a nemzeti közműszolgáltatási rendszer részeként működő FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. esetében a hatóság további kötelezés előírása nélkül, kitűnő eredménnyel zárta le. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. jelenlegi elosztási területén 5800 kilométer hosszú, jó állapotú, modern, rendszeresen karbantartott gázhálózatot üzemeltet.

A nemzeti közműszolgáltatás részeként működő FŐGÁZ ügyfél-központú szolgáltatóként minden esetben, a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva és a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi engedélyesi tevékenységét. 

Budapest, 2015.09.23.

 

FŐGÁZ... a biztonság kedvéért
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Ingatlanja gázvezeték hálózatának felújítását tervezi? Szeretné megtudni, hogy milyen állapotban van a telekhatáron belüli gázvezeték?

Társasházak csővezeték-hálózatának felújítását bízza tapasztalt, szakértő partnerre! Válassza a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-t! Kérje ingyenes ajánlatunkat a gazszereles@fogaz.hu e-mail címen vagy a 456-3901-es telefonszámon.

Tekintse meg kisfilmünket!

FŐGÁZ


Elérhető üzletszabályzatok honlapunkon
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hatályos és már nem hatályos üzletszabályzatai is elérhetőek az alábbi elérhetőségen:


Tájékoztatóa 813 és 814/2013 EU rendeletek alkalmazásáról
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Felhívjuk Tisztelt Felhasználóink, tervező és kivitelező Partnereink figyelmét, hogy a 813/2013 és 814/2013 EU rendeletekre vonatkozó hazai szabályozásváltozás rövidesen várható. A szabályozás megjelenése után ismét tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat és Partnereinket.

 

Tisztelettel

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.