Tájékoztatás ÁSZF módosításról
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Tisztelt Ügyfelünk!
 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 4273/2015. számú határozatával jóváhagyott Földgázelosztási Üzletszabályzatunk 15. b) pontjában foglaltakra tekintettel tájékoztatjuk, hogy a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Földgázelosztási Üzletszabályzata és az annak mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek Elosztóhálózat-használati Szerződéshez, valamint Általános Szerződési Feltételek Kapacitáslekötési Szerződéshez (továbbiakban együtt: ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával 2015. április 13. napjával módosultak.

A módosítások az Üzletszabályzat és az ÁSZF több pontját is érintik, ezért kérjük, szánjon időt a módosított Üzletszabályzat és az Önt érintő ÁSZF áttanulmányozására.

Az elosztóhálózat-használati szerződés részét képező ÁSZF legfontosabb módosításai a felhasználó változással és a gázmérő állagmegóvási kötelezettségével kapcsolatos rendelkezéseket érintik. A módosítás értelmében:

  • a Felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított hat hónapon belül kell a földgázkereskedő számára bejelenteni;
  • ha gázmérő külső falon, lépcsőházban, közös használatú helyiségben került felszerelésre, az annak védelmét biztosító zárható ajtójú fülkét vagy szekrényt a Felhasználó köteles folyamatosan olyan állapotban tartani, hogy az alkalmas legyen a fogyasztásmérő berendezés védelmére.

A kapacitáslekötési szerződés részét képező ÁSZF legfontosabb módosítása a Kereskedő adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatos rendelkezést érinti az alábbiak szerint:

  • a Kereskedő köteles valamennyi, az általa ellátott felhasználótól hozzá érkezett, azonban a Földgázelosztót érintő bejelentést (pl. plombasérülés, felhasználó változás, szolgáltatás igénybevételével történő felhagyás, stb.) haladéktalanul továbbítani a Földgázelosztó részére, melynek elmulasztásából eredő valamennyi következményért a Kereskedő felel.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat és az ÁSZF-ek elérhetők a www.fogazelosztas.hu weboldal dokumentumtárában és az ügyfélszolgálati irodáinkban.

A módosított ÁSZF-ek 2015. május 15. napján lépnek hatályba.

Amennyiben az ÁSZF módosított rendelkezései a Felhasználó, illetve a Kereskedő lényeges jogi érdekét sértő rendelkezéseket tartalmaznak, a szerződő fél jogosult a jogszabályokban, illetve a földgázelosztási üzletszabályzatban foglalt szabályok szerint és jogkövetkezményekkel az elosztóhálózat-használati, illetve a kapacitáslekötési szerződést felmondani.
 

Budapest, 2015. április 14.

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.


FŐGÁZ... a biztonság kedvéért
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Ingatlanja gázvezeték hálózatának felújítását tervezi? Szeretné megtudni, hogy milyen állapotban van a telekhatáron belüli gázvezeték?

Társasházak csővezeték-hálózatának felújítását bízza tapasztalt, szakértő partnerre! Válassza a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-t! Kérje ingyenes ajánlatunkat a gazszereles@fogaz.hu e-mail címen vagy a 456-3901-es telefonszámon.

Tekintse meg kisfilmünket!

FŐGÁZ


Elérhető üzletszabályzatok honlapunkon
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hatályos és már nem hatályos üzletszabályzatai is elérhetőek az alábbi elérhetőségen: