A FŐGÁZ a fogyasztók életének biztonságát tartja szem előtt
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

A nemzeti közműszolgáltatási rendszerhez tartozó FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. mintegy 5800 kilométernyi jó állapotú, rendszeresen karbantartott gázhálózatán keresztül látja el szolgáltatási területén a fogyasztókat. A társaság legfőbb célkitűzése az elosztóhálózat biztonságos üzemeltetése és fejlesztése. Kiemelten fontos, hogy ne csak a felhasználókat kiszolgáló elosztóhálózat minősége legyen kifogástalan, hanem a felhasználók tulajdonában álló, a telekhatáron belüli csatlakozóvezeték-rendszer is, illetve a gázkészülékek, hiszen azok elöregedése, karbantartásának hiánya tömörtelenséghez, gázszivárgáshoz, egyéb problémákhoz vezethet, amellyel akár a fogyasztók élete is veszélybe kerülhet. 

A fővárosban jelentős számú régi, akár száz évesnél is idősebb ingatlan található, amelyek közül sokban a közműhálózatokat a ház megépítése óta nem újították fel, azok elöregedtek, és az építéskori technológiai megoldások nem mindig felelnek meg a mai műszaki és biztonsági követelményeknek. A régi épületek rendszereit még a városi gázszolgáltatáshoz méretezték, amely közeg nedvesebb volt a ma üzemelő földgáznál. A nedvesebb városi gáz esetén egykor alkalmazott technológiai megoldások korábban ugyan megfelelőek voltak, ám a földgázszolgáltatásra történő 30-40 évvel ezelőtti átállás után a korábbi a tömítési megoldások mára kiszáradtak, így gázszivárgásra hajlamosak. A lakosságnak elemi érdeke élet- és vagyonvédelmi okokból, hogy ne csak az ellátásukat biztosító elosztóhálózat, hanem az otthonaikban üzemelő, általuk tulajdonolt vezetékrendszerek és készülékek is rendszeresen karbantartottak legyenek, illetve elengedhetetlen, hogy szükség esetén lehetővé tegyék az elosztó társaság szakembereinek az épület saját hálózatához a hozzáférést.

Hamarosan megnyugtató véget érhet a bécsi úti társasházak ügye is

 A Fővárosi Önkormányzat kiemelt projektet indított a Budai Fonódó Villamosközlekedés megteremtése érdekében, amelynek során gázvezeték építéssel járó közmű áthelyezésekre is szükség volt. A munkálatokat tavaszra tűzték ki, a fűtési szezonon kívül, azonban a fonódó projekt jelentős csúszása miatt azokat fél évvel később lehetett elvégezni. Több óbudai társasház régi, elavult vezetékrendszere időközben tömörtelenné vált, szivárgott, így azokat nem lehetett visszakapcsolni a hálózatra, a lakók életének védelme érdekében. A nemzeti közműszolgáltatási rendszer részeként működő FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. munkatársai azonnal a lakók segítségére siettek és a törvényi előírásoknak megfelelő előzetes tájékoztatás mellett rendkívüli lakógyűlésen is bemutatták a kialakult helyzetet, miközben az elmúlt időszakban azon dolgoztak folyamatosan, hogy a lakók biztonságos gázellátása megoldott legyen a Bécsi út több társasházában.

 

Az átkötési munkálatokat követő nyomáspróba során a szakemberek megállapították, hogy a Bécsi út több társasházában gázszivárgás volt. Az ilyen műszaki állapotú csatlakozóvezetékek a biztonságos üzemeltetésre nem alkalmasak, ezért nem helyezhetők üzembe figyelemmel a lakók élet- és vagyonvédelmére. A gyors javítási munkálatoknak köszönhetően a Bécsi út 88., 90., illetve 95. szám alatti társasházakat az ENKSZ szakmai irányítása alatt álló FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. már a múlt héten visszakapcsolta a hálózatra, míg a 92. szám alatti társasháznál rendkívüli hétvégi munkavégzést rendelt el a Társaság a probléma mielőbbi elhárítása érdekében, hogy mielőbb újra elérhető legyen a szolgáltatás. 


2015 decemberi nyitvatartási rend
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081. Budapest Fiumei út 9-11.) ügyfélszolgálati irodájának nyitvatartási ideje a 2015. december 21 – 2016. január 1-ig terjedő időszakban az alábbiak szerint alakul

Ügyfélszolgálati nyitva tartás
2015. december 21.  Hétfő 8.00 - 20.00
2015. december 22.  Kedd                                                                     8.00 - 15.00
2015. december 23.  Szerda 8.00 - 15.00
2015. december 24.  Csütörtök Zárva
2015. december 25.  Péntek Zárva
2015. december 28.  Hétfő 8.00 - 14.00
2015. december 29.  Kedd                                                                     8.00 - 14.00
2015. december 30.  Szerda 8.00 - 14.00
2015. december 31.  Csütörtök Zárva
2016. január 1.  Péntek Zárva

Sikeres katasztrófavédelmi gyakorlat a FŐGÁZ elosztó társaságánál

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. jogszabályi kötelezettségének megfelelően üzemazonosítási eljárást folytatott, amelynek eredményeként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság öt elosztóvezetékük tekintetében Súlyos Káresemény Elhárítási Terv készítésére kötelezte a FŐGÁZ elosztó társaságát. A tervek külső szakértő bevonásával határidőre elkészültek. A Katasztrófavédelmi Hatóság a terveket megvizsgálta és határozataiban elfogadta. A jogszabályi előírások alapján a tervben foglaltak szerinti kötelező gyakorlat teljesítése szükséges volt, amelyet a FŐGÁZ elosztó társasága sikeresen, kiemelkedő eredménnyel zárt. 

A kötelezettség értelmében évente kell az elkészült és elfogadott terv alapján gyakorlatot végezni. A gyakorlat célja, hogy ellenőrizze a terv megvalósíthatóságát; a résztvevők a végrehajtandó feladatokat begyakorolják és a tervben résztvevő szervezetek közötti együttműködéshez szükséges kommunikációt tökéletesítsék. A mostani összevont gyakorlat szerint Budapest X. kerületben illegális földmunkavégzés során megsérült egy nagynyomású gázvezeték, amelyből süvítő hang kíséretében földgáz kibocsátás történt. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., mint a vezeték üzemeltetője ezen esemény elhárítását gyakorolta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közreműködésével.

 

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., - mint veszélyes anyagokkal foglalkozó gazdasági társaság, - tevékenységének egy része, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. sz. Kormány rendelet hatálya alá tartozik. A Társaság kiváló kapcsolatot ápol a hatóságokkal és minden ellenőrzés során együttműködik az illetékes szervekkel. A nemzeti közműszolgáltatási rendszer részeként működő FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szakértelme, professzionális munkatársai és tapasztalatainak köszönhetően az ellenőrzések és gyakorlatok során a legmagasabb sztenderdeknek és elvárásoknak is megfelel. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. jelenlegi elosztási területén 5800 kilométer hosszú, jó állapotú, modern, rendszeresen karbantartott gázhálózatot üzemeltet.

A több helyszínen, így a X. kerületi Eszterlánc utcában, illetve a Kispesti Erőműnél zajló gyakorlat vezetési pontja a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. diszpécserközpontja volt. Az eseményről jegyzőkönyv készült, amelyben a Katasztrófavédelmi Hatóság munkatársai a gyakorlat kivitelezéséhez szükséges folyamatokat, ezzel magát a gyakorlatot eredményesnek ítélték. A FŐGÁZ elosztó társaságának munkatársai felkészültségükkel és szakértelmükkel kitűnő eredményeket értek el a gyakorlat során. 

Budapest, 2015.09.25

 

A FŐGÁZ elosztó társasága kiválóan megfelelt a hatósági ellenőrzésen
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a nyár eleje óta hatósági ellenőrzést folytatott hat villamosenergia-ipari elosztó és hat földgázipari elosztó társaságnál, ahol a lejárt hitelesítési idejű fogyasztásmérők alkalmazásának arányát ellenőrizte. A vizsgálat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. esetében minden tekintetben a jogszabályoknak megfelelő működést állapított meg, hiányosságot, eltérést sehol nem tapasztalt. 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény és a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény szerint a fogyasztóval való elszámolás alapjául szolgáló mérést hiteles mérőeszközzel kell végezni, amely fogyasztásmérő eszköz időszakos hitelesíttetéséről az elosztó társaságnak kell gondoskodnia. 

A közelmúltban lezárult vizsgálat a társaságok fogyasztásmérő hitelesítési cseréinek és a nem hiteles mérők kezelésének teljes körű ellenőrzésére irányult. A MEKH három elosztónál tárt fel hitelességi problémát és szabott ki bírságot.

Az elindított vizsgálatot a nemzeti közműszolgáltatási rendszer részeként működő FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. esetében a hatóság további kötelezés előírása nélkül, kitűnő eredménnyel zárta le. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. jelenlegi elosztási területén 5800 kilométer hosszú, jó állapotú, modern, rendszeresen karbantartott gázhálózatot üzemeltet.

A nemzeti közműszolgáltatás részeként működő FŐGÁZ ügyfél-központú szolgáltatóként minden esetben, a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva és a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi engedélyesi tevékenységét. 

Budapest, 2015.09.23.

 

FŐGÁZ... a biztonság kedvéért
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Ingatlanja gázvezeték hálózatának felújítását tervezi? Szeretné megtudni, hogy milyen állapotban van a telekhatáron belüli gázvezeték?

Társasházak csővezeték-hálózatának felújítását bízza tapasztalt, szakértő partnerre! Válassza a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-t! Kérje ingyenes ajánlatunkat a gazszereles@fogaz.hu e-mail címen vagy a 456-3901-es telefonszámon.

Tekintse meg kisfilmünket!

FŐGÁZ


Elérhető üzletszabályzatok honlapunkon
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hatályos és már nem hatályos üzletszabályzatai is elérhetőek az alábbi elérhetőségen:


Tájékoztatóa 813 és 814/2013 EU rendeletek alkalmazásáról
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Felhívjuk Tisztelt Felhasználóink, tervező és kivitelező Partnereink figyelmét, hogy a 813/2013 és 814/2013 EU rendeletekre vonatkozó hazai szabályozásváltozás rövidesen várható. A szabályozás megjelenése után ismét tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat és Partnereinket.

 

Tisztelettel

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.