Online időpontfoglalás
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a rövidebb várakozási idő érdekében 2017. január 9.-től elérhetővé teszi ügyfelei számára az előzetes online időpontfoglaló rendszerét. 

A rendszer kapcsolódó tartalmaknál szereplő linken érhető el. Az online időpontfoglalás működéséről a kapcsolódó dokumentum nyújt tájékoztatást.


Tájékoztató
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) az 5121/2016. számú határozatával 2016. december 22-én jóváhagyta a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., Cg. 01-09-878954) földgázelosztási üzletszabályzatának 2016. december 19-i keltezésű módosítását, melynek változása érinti a rendszerhasználati és az elosztóhálózat-használati szerződések Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF).

A rendszerhasználati szerződés ÁSZF-jének főbb változásai:

 • a jogszabályi előírásokkal egyezően pontosításra kerültek az elosztóhálózathoz való hozzáférés megtagadásának esetei,
 • törlésre kerültek a pénzügyi biztosítékra vonatkozó rendelkezések,
 • változtak a szerződésmódosításra vonatkozó szabályok; a rendszerhasználati szerződés 1. számú melléklete elektronikus úton (adatcsere modell szerinti üzenet formájában) is módosítható,
 • az ÁSZF közzétételére vonatkozó szabályok az Üzletszabályzat törzsszövegével egyezően kerültek módosításra,
 • a rendszerhasználati szerződés teljes egészében vagy egy adott felhasználási hely vonatkozásában 30 napos felmondási idővel mondható fel,
 • változtak a rendszerhasználati szerződés felmondása esetén fizetendő rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos szabályok.

Az elosztóhálózat-használati szerződés ÁSZF-jének főbb változásai:

a Intelligens Hálózat (központi okos mérés) Mintaprojekt keretében felszerelésre kerülő okosmérőn feltárt szabálytalan vételezés is az elosztóhálózat-használati szerződés megszegésének minősül, ekként a földgázelosztó jogosult a szabálytalan vételezés jogkövetkezményeit alkalmazni a felhasználóval szemben,
az ÁSZF közzétételére vonatkozó szabályok az Üzletszabályzat törzsszövegével egyezően kerültek módosításra,
az elosztóhálózat használati szerződés 30 napos felmondási idővel mondható fel.

A rendszerhasználati és az elosztóhálózat-használati szerződések Általános Szerződési Feltételei, az ÁSZF-ek változásáról szóló tájékoztató, valamint üzletszabályzatunk teljes tartalma megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban és a http://www.fogazelosztas.hu weoldal dokumentumtárában.

A módosított Általános Szerződési Feltételek 2016. december 22-én lépnek hatályba.

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.


Európai szinten is kiemelkedő elosztóhálózatot üzemeltet a FŐGÁZ
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztási területén 5860 kilométernyi jó állapotú, modern, tervszerűen karbantartott gázhálózatot üzemeltet. A társaság kizárólag Budapesten és környékén működő elosztási rendszere hálózatrekonstrukciós munkáira évente többmilliárd forintot fordít annak érdekében, hogy folyamatosan javítsa a szolgáltatási színvonalát és szavatolja a fogyasztók élet- és vagyonbiztonságát.

A FŐGÁZ Csoport az egyetemes szolgáltatásban jelenleg 3,4 millió lakossági fogyasztó földgázellátását biztosítja, elosztási tevékenységét azonban nem országosan végzi. A 2007-ben alapított FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., a FŐGÁZ Zrt. 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a fővárosban és 18 Budapest közeli településen végez földgázelosztási tevékenységet, ennek keretében 810 ezer ügyfélhez juttatja el a földgázt, amely mintegy 2 millió embert érint. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. 5800 kilométert meghaladó hálózatának hossza négyszer több, mint a Budapest-London távolság. A társaság legfőbb célkitűzése az európai szinten is kiemelkedő színvonalú, átlagosan 25 éves elosztóhálózat biztonságos üzemeltetése és fejlesztése.

A társaság a bevételét visszaforgatja, annak jelentős részét hálózatrekonstrukciós munkákra fordítja, éves szinten mintegy 30 km vezetéket korszerűsít a legmodernebb technológiával. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hálózatrekonstrukciós munkái során folyamatosan, a kivitelezést hónapokkal megelőzően felhívja a gázfelhasználók, tulajdonosok figyelmét a saját gázrendszereik műszaki-biztonsági felülvizsgálatának szükségességére a saját biztonságuk és kényelmük érdekében. A csatlakozóvezeték nem megfelelő műszaki állapota ugyanis az ingatlan szolgáltatásból való kikapcsolását eredményezheti. A felújítási, illetve karbantartási folyamatok mindenki számára kiemelt jelentőségűek, mivel általuk elkerülhetőek a balesetek, valamint a vagyoni károk. 

A gázrendszerek biztonságos üzemeltetése nem csak a FŐGÁZ és a többi elosztói engedélyes kötelessége, tekintettel arra, hogy a telekhatáron, vagy az épületen belüli gázvezetékek tulajdonosaként azok üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa kötelezett a törvényi előírásoknak megfelelően.

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztási területén nem csak a hálózatüzemeltetési és karbantartási munkákat, hanem a mérési rendszerek üzemeltetését, a gázmérő leolvasással kapcsolatos feladatokat, a tervfelülvizsgálatot és a műszaki-biztonsági ellenőrzést, valamint a hálózat-beruházásokhoz szükséges irányítási funkciókat is ellátja. A társaság mindemellett a szabálytalan gázvételezések felderítésére irányuló ellenőrzéseket is végez, ugyanis ezen esetek többnyire balesetveszélyes beavatkozásokat jelentenek a gázmérőn vagy a hálózaton. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. kiemelt célja, hogy szavatolja a földgázt használó ügyfelei élet- és vagyonvédelmét.

Háttér

A FŐGÁZ Zrt. az Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv előírásai értelmében az energia- és gázpiac teljes liberalizációja során létrehozta a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-t, amely önállóan látja el az elosztói tevékenységet. 

A fenti településeken kívül nem a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. az illetékes elosztó társaság.

Minden gázszivárgást komolyan kell venni. Gázszag észlelése esetén haladéktalanul hívni kell a területileg illetékes földgázelosztót. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. gázszivárgás-bejelentő telefonszáma: +36 40 477-333 


A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. ügyfélszolgálati irodájának nyitvatartási ideje
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

2016. december 26. – 2016. december 30-ig terjedő időszakban az alábbiak szerint alakul:

2016. december 26 - december 30.

 

2016. december 26.  Hétfő

Zárva

2016. december 27.  Kedd

8.00 - 14.00

2016. december 28.  Szerda

8.00 - 14.00

2016. december 29.  Csütörtök

8.00 - 14.00

2016. december 30.  Péntek

8.00 - 14.00


Tájékoztató
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) a 4688/2016. számú határozatával 2016. szeptember 30-án jóváhagyta a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., Cg. 01-09-878954) földgázelosztási üzletszabályzatának módosítását, melynek változása érinti a rendszerhasználati és az elosztóhálózat-használati szerződések Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF).

 

A rendszerhasználati szerződés ÁSZF-jének főbb változásai:

 • a rendszerhasználati szerződés Kereskedő általi megszegésének esetei között új szerződésszegési eset került meghatározásra: amennyiben a Kereskedő felszólítás ellenére 3 munkanapon belül nem köt a Földgázelosztóval korrekciós elszámolási szerződést, a Földgázelosztó jogosult a Rendszerhasználó Szerződését azonnali hatállyal felmondani;
 • a rendszerhasználati szerződés új melléklettel (korrekciós elszámolási szerződés) egészült ki.

 

Az elosztóhálózat-használati szerződés ÁSZF-jének főbb változásai:

 • az elosztóhálózat-használati szerződés felhasználó általi megszegésének esetei között új szerződésszegési esetek kerültek meghatározásra:
  • a felhasználó nem rendelkezik hatályos egyetemes szolgáltatási/földgáz-kereskedelmi szerződéssel;
  • a felhasználót ellátó rendszerhasználó vagy a saját jogon eljáró felhasználó nem rendelkezik hatályos szállítói vagy elosztói rendszerhasználati szerződéssel;
  • a szállítási rendszerüzemeltető felfüggesztette a szállítói rendszerhasználati szerződések teljesítését a felhasználó vagy a felhasználót ellátó rendszerhasználó vonatkozásában;
 • a fent jelzett új szerződésszegési esetek jogkövetkezménye:
  • az elosztás megtagadása vagy felfüggesztése;
  • az elosztóhálózat-használati szerződés azonnali hatályú felmondása, valamint a fogyasztásmérő berendezés, nyomásszabályozó leszerelése és a csatlakozóvezeték lezárása a felhasználó költségén);
 • azokban a szerződésszegési esetekben, amelyek jogkövetkezménye az elosztóhálózat-használati szerződés azonnali hatályú felmondása, a fogyasztásmérő berendezés valamint a nyomásszabályozó leszerelésre, és a csatlakozóvezeték lezárásra kerül a felhasználó költségén;
 • amennyiben a Felhasználó a Földgázelosztóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének (beleértve az esetleges kötbért, pótdíjakat, illetve az egyéb díjakat is) nem, vagy késedelmesen tesz eleget, a szerződés azonnali hatállyal felmondható.

 

A rendszerhasználati és az elosztóhálózat-használati szerződések Általános Szerződési Feltételei, az ÁSZF-ek változásáról szóló tájékoztató, valamint üzletszabályzatunk teljes tartalma megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban és a http://www.fogazelosztas.hu/Dokumentumtar oldalon.

 

A módosított Általános Szerződési Feltételek 2016. szeptember 30-án lépnek hatályba.

 

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.


A FŐGÁZ Csoport folyamatosan képzi szakembereit
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

A nemzeti közműszolgáltatási rendszer részeként működő FŐGÁZ Csoport kiemelten foglalkozik munkatársai szakképzésével és az utánpótlás biztosításával, valamint fontos számára, hogy a jövő energetikai munkáltatójává váljon, ezért folyamatosan keresi a továbbképzési lehetőségeket. A FŐGÁZ elosztó társaságánál az idei évtől a gázszerelők az arcképes igazolványuk kiállításához elengedhetetlen mesterképzést a társaság támogatásával szerezhetik meg, annak érdekében, hogy a legmagasabb színvonalon és szaktudással tudják végezni munkájukat.

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-nél már korábban is kiemelt fontosságú volt a saját szervezésű „általános szerelői képzés” programja, amelynek keretein belül szerelő munkatársai folyamatos elméleti és gyakorlati oktatást kaptak. A társaság által a 2016-os évben támogatott gázszerelő mestervizsga képzésre 69-en jelentkeztek a szerelők közül, akiknek nagy része már 2016. májusában sikeresen megszerezte a minősítést, ezáltal a szakma kiváló képviselőivé váltak és egyben felkészülhettek az utánpótlásként foglalkoztatott fiatal gázszerelő munkatársaik mentorálására is.

A speciális szakképzettség különösen a FŐGÁZ elosztó társaságánál fontos, amely szolgáltatási területén a hálózatüzemeltetési és karbantartási-, a mérőleolvasással kapcsolatos feladatokat, a tervfelülvizsgálatot és a műszaki-biztonsági ellenőrzést, valamint a hálózat-beruházásokhoz szükséges irányítási munkákat látja el kiemelkedő, európai viszonylatban is példaértékű színvonalon.

A nemzeti közműszolgáltatási rendszer részeként működő FŐGÁZ hamarosan a teljes hazai lakosság földgázszolgáltatójává válik és 3,4 millió fogyasztót fog kiszolgálni, ezért is fontos számára, hogy kiemelt figyelmet fordítson a kiváló szakmai tudással rendelkező, elkötelezett kollégák folyamatos képzésére, akik ezáltal könnyen tudnak alkalmazkodni a szakmai változásokhoz. A FŐGÁZ 160 éves múltja során olyan mértékű tapasztalat és szakértelem halmozódott fel a társaságcsoportban, amely egyedülálló az országban, így a képzés által a versenyképes szaktudással rendelkező munkatársak mindezt tovább bővíthetik az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb területeken is.


A FŐGÁZ első helyen végzett a 2015-ös Fogyasztói Elégedettségi Vizsgálaton 
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

A nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer részeként működő FŐGÁZ az összeelégedettség tekintetében első helyen végzett a szolgáltatók között a Fogyasztói Elégedettségi Vizsgálaton (FEV).

A 2015-ös komplex tulajdonváltás óta sokat dolgoztunk azon, hogy a nemzeti közműszolgáltatási rendszer keretein belül nyújtott földgázszolgáltatási tevékenységünk elnyerje a fogyasztók elégedettségét. Nagyon büszkék vagyunk a FŐGÁZ 2015-ös Fogyasztói Elégedettségi Vizsgálaton elért eredményére, azonban mindig tudunk fejlődni és mindig van mód arra, hogy jobbá váljunk, ezért ezt szem előtt tartva továbbra is fogyasztóink elvárásainak megfelelően végezzük jövőbeni szolgáltatási tevékenységünket.” - mondta Horváth Péter János, az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. elnök-vezérigazgatója, a FŐGÁZ Zrt. elnöke.

A vizsgálat eredményét 7200 háztartási fogyasztó mintegy 150 kérdésre adott válasza és véleménye alapján állapították meg, amellyel a FŐGÁZ a többi földgázszolgáltatót megelőzve, az iparági átlaghoz képest a legelső helyen végzett. A Társaság kiemelkedően teljesített az ügyfélszolgálati tevékenységekkel és a részszámla változtatással kapcsolatban. Annak ellenére, hogy a felmérés alapján a fogyasztók általában a reklamációkezeléssel kapcsolatban a legkritikusabbak, a FŐGÁZ fogyasztóinak csupán 6%-a kereste fel ebből az okból szolgáltatóját, sőt a megkérdezett reklamációt benyújtó fogyasztók külön kiemelték a FŐGÁZ reklamáció kezelési folyamatának és ügyfélszolgálati elérhetőségének hatékony és ügyfélközpontú működését.

Az ügyfélszolgálatot felkereső fogyasztók több mint háromnegyede már az első megkeresés alkalmával el tudta intézni az ügyet, amellyel a szolgáltatót megkereste. A kiemelkedő eredményeken kívül a FŐGÁZ fogyasztói ítélték a legjobbnak szolgáltatójuk weboldalát.

A Fogyasztói Elégedettségi Vizsgálatot a MEKH azért alakította ki, hogy a szolgáltató társaságok elé állított objektív követelmények szinkronban legyenek a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók elvárásaival és értékítéletével. Ennek eredményeként az engedélyesi tevékenységgel rendelkező társaságok már 20. alkalommal vesznek részt a FEV kutatásban. 


Új műszaki hibabejelentő telefonszám
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. műszaki hibabejelentő száma a társaság technológai fejlesztései eredményeként megváltozott. Felhívjuk fogyasztóink szíves figyelmét, hogy az új telefonszám a 06-40-477-333, amely immár egy kedvezményesen hívható belföldi telefonszám. 2015. december 21-étől a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztási területén lévő földgázfelhasználók az új telefonszámon tehetik meg bejelentésüket üzemzavar, gázszivárgás és egyéb a gázszolgáltatással összefüggő veszélyhelyzettel kapcsolatban.


Tájékoztatás
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy 2016. január 1-től a csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kiviteli terveit érintő tervfelülvizsgálati megrendeléshez a 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendelet - az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről – szerinti tartalommal, biztonsági és egészségvédelmi koordinátor bevonásával elkészített biztonsági és egészségvédelmi terv csatolása szükséges.

Budapest, 2015. december 14.

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.


Tájékoztatás
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Tisztelt Ügyfelünk!

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. ügyfélszolgálati irodája (1081. Budapest, Fiumei út 9-11) 2015. december 12-én 8.00-14.00-ig tart nyitva.

Tisztelettel,

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.


A FŐGÁZ a fogyasztók életének biztonságát tartja szem előtt
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

A nemzeti közműszolgáltatási rendszerhez tartozó FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. mintegy 5800 kilométernyi jó állapotú, rendszeresen karbantartott gázhálózatán keresztül látja el szolgáltatási területén a fogyasztókat. A társaság legfőbb célkitűzése az elosztóhálózat biztonságos üzemeltetése és fejlesztése. Kiemelten fontos, hogy ne csak a felhasználókat kiszolgáló elosztóhálózat minősége legyen kifogástalan, hanem a felhasználók tulajdonában álló, a telekhatáron belüli csatlakozóvezeték-rendszer is, illetve a gázkészülékek, hiszen azok elöregedése, karbantartásának hiánya tömörtelenséghez, gázszivárgáshoz, egyéb problémákhoz vezethet, amellyel akár a fogyasztók élete is veszélybe kerülhet. 

A fővárosban jelentős számú régi, akár száz évesnél is idősebb ingatlan található, amelyek közül sokban a közműhálózatokat a ház megépítése óta nem újították fel, azok elöregedtek, és az építéskori technológiai megoldások nem mindig felelnek meg a mai műszaki és biztonsági követelményeknek. A régi épületek rendszereit még a városi gázszolgáltatáshoz méretezték, amely közeg nedvesebb volt a ma üzemelő földgáznál. A nedvesebb városi gáz esetén egykor alkalmazott technológiai megoldások korábban ugyan megfelelőek voltak, ám a földgázszolgáltatásra történő 30-40 évvel ezelőtti átállás után a korábbi a tömítési megoldások mára kiszáradtak, így gázszivárgásra hajlamosak. A lakosságnak elemi érdeke élet- és vagyonvédelmi okokból, hogy ne csak az ellátásukat biztosító elosztóhálózat, hanem az otthonaikban üzemelő, általuk tulajdonolt vezetékrendszerek és készülékek is rendszeresen karbantartottak legyenek, illetve elengedhetetlen, hogy szükség esetén lehetővé tegyék az elosztó társaság szakembereinek az épület saját hálózatához a hozzáférést.

Hamarosan megnyugtató véget érhet a bécsi úti társasházak ügye is

 A Fővárosi Önkormányzat kiemelt projektet indított a Budai Fonódó Villamosközlekedés megteremtése érdekében, amelynek során gázvezeték építéssel járó közmű áthelyezésekre is szükség volt. A munkálatokat tavaszra tűzték ki, a fűtési szezonon kívül, azonban a fonódó projekt jelentős csúszása miatt azokat fél évvel később lehetett elvégezni. Több óbudai társasház régi, elavult vezetékrendszere időközben tömörtelenné vált, szivárgott, így azokat nem lehetett visszakapcsolni a hálózatra, a lakók életének védelme érdekében. A nemzeti közműszolgáltatási rendszer részeként működő FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. munkatársai azonnal a lakók segítségére siettek és a törvényi előírásoknak megfelelő előzetes tájékoztatás mellett rendkívüli lakógyűlésen is bemutatták a kialakult helyzetet, miközben az elmúlt időszakban azon dolgoztak folyamatosan, hogy a lakók biztonságos gázellátása megoldott legyen a Bécsi út több társasházában.

 

Az átkötési munkálatokat követő nyomáspróba során a szakemberek megállapították, hogy a Bécsi út több társasházában gázszivárgás volt. Az ilyen műszaki állapotú csatlakozóvezetékek a biztonságos üzemeltetésre nem alkalmasak, ezért nem helyezhetők üzembe figyelemmel a lakók élet- és vagyonvédelmére. A gyors javítási munkálatoknak köszönhetően a Bécsi út 88., 90., illetve 95. szám alatti társasházakat az ENKSZ szakmai irányítása alatt álló FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. már a múlt héten visszakapcsolta a hálózatra, míg a 92. szám alatti társasháznál rendkívüli hétvégi munkavégzést rendelt el a Társaság a probléma mielőbbi elhárítása érdekében, hogy mielőbb újra elérhető legyen a szolgáltatás. 


Sikeres katasztrófavédelmi gyakorlat a FŐGÁZ elosztó társaságánál

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. jogszabályi kötelezettségének megfelelően üzemazonosítási eljárást folytatott, amelynek eredményeként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság öt elosztóvezetékük tekintetében Súlyos Káresemény Elhárítási Terv készítésére kötelezte a FŐGÁZ elosztó társaságát. A tervek külső szakértő bevonásával határidőre elkészültek. A Katasztrófavédelmi Hatóság a terveket megvizsgálta és határozataiban elfogadta. A jogszabályi előírások alapján a tervben foglaltak szerinti kötelező gyakorlat teljesítése szükséges volt, amelyet a FŐGÁZ elosztó társasága sikeresen, kiemelkedő eredménnyel zárt. 

A kötelezettség értelmében évente kell az elkészült és elfogadott terv alapján gyakorlatot végezni. A gyakorlat célja, hogy ellenőrizze a terv megvalósíthatóságát; a résztvevők a végrehajtandó feladatokat begyakorolják és a tervben résztvevő szervezetek közötti együttműködéshez szükséges kommunikációt tökéletesítsék. A mostani összevont gyakorlat szerint Budapest X. kerületben illegális földmunkavégzés során megsérült egy nagynyomású gázvezeték, amelyből süvítő hang kíséretében földgáz kibocsátás történt. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., mint a vezeték üzemeltetője ezen esemény elhárítását gyakorolta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közreműködésével.

 

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., - mint veszélyes anyagokkal foglalkozó gazdasági társaság, - tevékenységének egy része, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. sz. Kormány rendelet hatálya alá tartozik. A Társaság kiváló kapcsolatot ápol a hatóságokkal és minden ellenőrzés során együttműködik az illetékes szervekkel. A nemzeti közműszolgáltatási rendszer részeként működő FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szakértelme, professzionális munkatársai és tapasztalatainak köszönhetően az ellenőrzések és gyakorlatok során a legmagasabb sztenderdeknek és elvárásoknak is megfelel. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. jelenlegi elosztási területén 5800 kilométer hosszú, jó állapotú, modern, rendszeresen karbantartott gázhálózatot üzemeltet.

A több helyszínen, így a X. kerületi Eszterlánc utcában, illetve a Kispesti Erőműnél zajló gyakorlat vezetési pontja a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. diszpécserközpontja volt. Az eseményről jegyzőkönyv készült, amelyben a Katasztrófavédelmi Hatóság munkatársai a gyakorlat kivitelezéséhez szükséges folyamatokat, ezzel magát a gyakorlatot eredményesnek ítélték. A FŐGÁZ elosztó társaságának munkatársai felkészültségükkel és szakértelmükkel kitűnő eredményeket értek el a gyakorlat során. 

Budapest, 2015.09.25

 

A FŐGÁZ elosztó társasága kiválóan megfelelt a hatósági ellenőrzésen
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a nyár eleje óta hatósági ellenőrzést folytatott hat villamosenergia-ipari elosztó és hat földgázipari elosztó társaságnál, ahol a lejárt hitelesítési idejű fogyasztásmérők alkalmazásának arányát ellenőrizte. A vizsgálat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. esetében minden tekintetben a jogszabályoknak megfelelő működést állapított meg, hiányosságot, eltérést sehol nem tapasztalt. 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény és a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény szerint a fogyasztóval való elszámolás alapjául szolgáló mérést hiteles mérőeszközzel kell végezni, amely fogyasztásmérő eszköz időszakos hitelesíttetéséről az elosztó társaságnak kell gondoskodnia. 

A közelmúltban lezárult vizsgálat a társaságok fogyasztásmérő hitelesítési cseréinek és a nem hiteles mérők kezelésének teljes körű ellenőrzésére irányult. A MEKH három elosztónál tárt fel hitelességi problémát és szabott ki bírságot.

Az elindított vizsgálatot a nemzeti közműszolgáltatási rendszer részeként működő FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. esetében a hatóság további kötelezés előírása nélkül, kitűnő eredménnyel zárta le. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. jelenlegi elosztási területén 5800 kilométer hosszú, jó állapotú, modern, rendszeresen karbantartott gázhálózatot üzemeltet.

A nemzeti közműszolgáltatás részeként működő FŐGÁZ ügyfél-központú szolgáltatóként minden esetben, a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva és a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi engedélyesi tevékenységét. 

Budapest, 2015.09.23.

 

FŐGÁZ... a biztonság kedvéért
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Ingatlanja gázvezeték hálózatának felújítását tervezi? Szeretné megtudni, hogy milyen állapotban van a telekhatáron belüli gázvezeték?

Társasházak csővezeték-hálózatának felújítását bízza tapasztalt, szakértő partnerre! Válassza a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-t! Kérje ingyenes ajánlatunkat a gazszereles@fogaz.hu e-mail címen vagy a 456-3901-es telefonszámon.

Tekintse meg kisfilmünket!

FŐGÁZ


A FŐGÁZ a jövő energetikai munkáltatója kíván lenni
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

A nemzeti közműszolgáltatási rendszer részeként működő FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a gázszerelő szakma főszponzoraként részt vesz a Szakma Sztár Fesztiválon, amely célkitűzése a gyakorlatigényes szakmák társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmatanulás népszerűsítésén keresztül. A FŐGÁZ Csoport számára fontos, hogy a „jövő energetikai munkáltatójává” váljon, ezért folyamatosan keresi a szakmai tudással rendelkező potenciális munkavállalókat.

„A FŐGÁZ Csoport az elmúlt időszakban különös figyelmet fordít az utánpótlás-nevelésre. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a szervezetben felhalmozódott 160 év tudását fiatal, az iparág iránt érdeklődő és a társaság mellett elkötelezett szakemberek vegyék át és bővítsék annak érdekében, hogy hazánk egyik legnagyobb, komplex energetikai vállatcsoportjaként megfeleljünk a több millió ügyfelünk és az állami tulajdonos elvárásainak. Mindehhez elengedhetetlen a fiatal tehetségek felismerése, ezért a FŐGÁZ nem csak az ország vezető egyetemeivel ápol szoros kapcsolatot, hanem a gyakorlatigényes szakmák legjobbjai között is keresi leendő munkavállalóit. A FŐGÁZ az országban szinte egyedülálló feladatokkal és kihívásokkal, versenyképes juttatási csomaggal és hosszú távú karrierlehetőséggel kíván vonzó, biztos munkahelyet nyújtani a szakma legkiválóbbjainak, ezért veszünk részt már második éve a Szakma Sztár Fesztiválon. A specifikus szakképzettség különösen a FŐGÁZ elosztó társaságánál fontos, amely szolgáltatási területén a hálózatüzemeltetési és karbantartási-, a mérőleolvasással kapcsolatos feladatokat, a tervfelülvizsgálatot és a műszaki-biztonsági ellenőrzést, valamint a hálózat-beruházásokhoz szükséges irányítási munkákat látja el kiemelkedő, európai viszonylatban is példaértékű színvonalon.” – mondta Králik Gábor László, a FŐGÁZ vezérigazgatója.


A Szakma Sztár Fesztivált 2016. április 18-20. között rendezik meg Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont területén. A fesztiválon középiskolás diákok vesznek részt, akikre az első két napon gyakorlati és szóbeli felmérések várnak, a harmadik és egyben utolsó napon pedig eredményhirdetés várható. A fesztivál második napján, vagyis április 19-én a látogatók többek között a FŐGÁZ, mint főszponzor által tartott szakmai előadást is meghallgathatják, amelyben bemutatják a földgáz keletkezését, felhasználását és a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által végzett szolgáltatási munkát. A versenyen részt vevő tanulók eredménye egyenértékű az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny szerinti díjazással, vagyis a legjobb teljesítményt nyújtó diákok mentesülnek az általuk tanult szakképesítés vizsgájának letétele alól, hiszen eredményükkel automatikusan abszolválják a felmérést.


A nemzeti közműszolgáltatási rendszer részeként működő FŐGÁZ hamarosan a teljes hazai lakosság földgázszolgáltatójává válik, ezért is fontos számára, hogy a „jövő energetikai munkáltatójává” váljon és szakmai tudással rendelkező, elkötelezett fiatalokat segítsen pályájuk kezdetén. A FŐGÁZ 160 éves múltja során olyan mértékű tapasztalat és szakértelem halmozódott fel a társaságcsoportban, amely egyedülálló az országban és a versenyképes szaktudással rendelkező fiatalok mindezt tovább bővíthetik az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb területeken is.

 


Elérhető üzletszabályzatok honlapunkon
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hatályos és már nem hatályos üzletszabályzatai is elérhetőek az alábbi elérhetőségen: